Browse Source

首页改版及各种信息归类调整。

Signed-off-by: zouap <zouap@pcl.ac.cn>
pull/221/head
zouap 10 months ago
parent
commit
53a6b807b4
17 changed files with 1089 additions and 0 deletions
 1. +17
  -0
    home/activity_info
 2. +17
  -0
    home/newfunction
 3. +24
  -0
    home/organizations
 4. +18
  -0
    home/projects
 5. +27
  -0
    home/user_experience
 6. +160
  -0
    user_rank/user_rank_1
 7. +30
  -0
    user_rank/user_rank_10
 8. +30
  -0
    user_rank/user_rank_11
 9. +30
  -0
    user_rank/user_rank_12
 10. +167
  -0
    user_rank/user_rank_2
 11. +169
  -0
    user_rank/user_rank_3
 12. +196
  -0
    user_rank/user_rank_4
 13. +63
  -0
    user_rank/user_rank_5
 14. +48
  -0
    user_rank/user_rank_6
 15. +33
  -0
    user_rank/user_rank_7
 16. +30
  -0
    user_rank/user_rank_8
 17. +30
  -0
    user_rank/user_rank_9

+ 17
- 0
home/activity_info View File

@@ -0,0 +1,17 @@
[
{
"name":"",
"url":"https://git.openi.org.cn/zeizei/OpenI_Learning/raw/branch/master/img/MStask.jpg",
"image_link":"https://openi.pcl.ac.cn/OpenI/MSAdapter/issues/120"
},
{
"name":"",
"url":"https://git.openi.org.cn/zeizei/OpenI_Learning/raw/branch/master/img/datasetinv.jpg",
"image_link":"https://g.h5gd.com/p/cl0asxjr#1"
},
{
"name":"",
"url":"https://git.openi.org.cn/zeizei/OpenI_Learning/raw/branch/master/img/V4act.jpg",
"image_link":"https://openi.org.cn/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=223"
}
]

+ 17
- 0
home/newfunction View File

@@ -0,0 +1,17 @@
[
{
"name":"数据脱敏模型体验",
"url":"https://git.openi.org.cn/zeizei/OpenI_Learning/raw/branch/master/img/MStask.jpg",
"image_link":"https://openi.pcl.ac.cn/extension/tuomin/upload"
},
{
"name":"智算网络",
"url":"https://git.openi.org.cn/zeizei/OpenI_Learning/raw/branch/master/img/datasetinv.jpg",
"image_link":"https://openi.pcl.ac.cn/"
},
{
"name":"模型安全评测",
"url":"https://git.openi.org.cn/zeizei/OpenI_Learning/raw/branch/master/img/V4act.jpg",
"image_link":"https://openi.pcl.ac.cn/OpenIOSSG/aisafety"
}
]

+ 24
- 0
home/organizations View File

@@ -0,0 +1,24 @@
OpenI
TAL
PCL-Platform.Intelligence
JDOpenISCT
Learning-Develop-Union
BAAI
OpenModelZoo
OpenVision
AAIC
OpenPointCloud
tiduyun
PCLNLP
TsinghuaNLP
OpenOrcinus_orca
PCL-Federated.Learning.Middleware
OpenMedIA
BDIP
OpenCompression
NINE_LAB
ColugoMum
CV_course_group
Smart_City_Model_Zoo
OpenBMB
PCL_AutoML

+ 18
- 0
home/projects View File

@@ -0,0 +1,18 @@
PCL-Platform.Intelligence/pcl_pangu##大模型
OpenI/aiforge##AI开发工具
OpenI / MSAdapter##AI开发工具
OpenI/octopus##AI开发工具
OpenI/cubeai##AI开发工具
OpenI/READ_mindspore##计算机视觉
yangzhx/CV_benchmark_intro##计算机视觉
ColugoMum/Smart_container##计算机视觉
PCLNLP/OpenSentimentAnalysis##自然语言处理
OpenI/TensorLayerX##机器学习
OpenI/Paddle##机器学习
OpenRelearnware/XuanPolicy##机器学习
PCL_AutoML/XBBO##机器学习
4paradigm/AutoX##机器学习
OpenI/spikingjelly##神经网络
OpenI/BrainPy##神经网络
GAMMALab/OpenHGNN##神经网络
PCL_AutoML/XNAS##神经网络

+ 27
- 0
home/user_experience View File

@@ -0,0 +1,27 @@
[
{
"label":"资深体验官",
"userid":"430",
"desc":""
},
{
"label":"资深体验官",
"userid":"1250",
"desc":""
},
{
"label":"资深体验官",
"userid":"33863",
"desc":""
},
{
"label":"资深体验官",
"userid":"32188",
"desc":""
},
{
"label":"资深体验官",
"userid":"31714",
"desc":""
}
]

+ 160
- 0
user_rank/user_rank_1 View File

@@ -0,0 +1,160 @@
Zhangrn
zouap
zhoupzh
huxinxin
lewis
chenyifan01
ZJUTER0126
hexiao
ychao_1983
taoht
wangj
gaojt20
YangWeijiang
liuzx
tanglj
wzh1517
openihu
kaoyu
wangjr
zeizei
lijunmao
xiaohe
WindVChen
lihd
xuzhijian
colorfulberry
liscar
zhanglei
ywfan
myx
isleizhang
qsx
JeffDing
hrfqgp80735
a54137621
yehua
Copied
JidaDiao
zyf_ai
Jwang
liuyj_suda
sunyaping
bs221b
Chen
WarLar
xiaoguaishou
liwenlong
linfj
tjulitianyi
wer158
dyb
3.14159
magic_liu
zk24
bxcy
chouxianyu
JinWang
linesite
13073477717
rogerluo410
hanjr
imyzx
xfey
yands
ouyuwei
wangzq
miduer
gkwangel
wjtest-3
JohanOu
lishiyu
rose1sblue
xiaoyu_tong
czh
fuguidan
15534081591
idea-ray
gaowei262
zhangy03
Ciuchino
peter273431
kimxiaogen
slyang
denglei
aaa123
maguire
BarryLiu
kjiang
liwei03
zqqq
deling_wei
xiaomabufei
zhangych02
Lonelyspark
zhangtianmingxp
houysh
fandd
liusc
openi120
mameng
kk19971012
kenan976431
zhanghongyi
ArthurZhao
wsk
kaierlong
iMon
xzj
shibing624
wangk03
xuxiaolong
yangxzh1
laicheng_private
openioctopus
Jove
wanjia
alpha_magic
yult
wenzhang.liu
JiaXin
wangzihan
hhh123
Cliff_
gkw520ts
watchman
wufan
jiaoj01
fakebit
ChaiB
lip01
killerDbob
suny
laich
zhangxunhui
ajwang01
deng
Redpara
Frank2016
casper
liwr
tutu_Code
jefferyz
paidaxing0903
zwr0990
haha
heu123
EDVR2022
hw666666666666
Chao7
jd_liuxinchen
cyberdb
pengtaox
aiforge_admin
mzch02101
zhengxiawu
wangrj
thomas-yanxin
ruizhou
stardust
Cordium

+ 30
- 0
user_rank/user_rank_10 View File

@@ -0,0 +1,30 @@
buhanyunfei 1
thomas-yanxin 2
Jack_Liu 3
jiayu_neu 4
trg2018 5
10TV 6
liuy 7
theh04 8
LouisPeak 9
laich 10
13380566262 11
yangxzh1 12
caoyang 13
ZicongDu 14
zyl0124 15
weixi 16
DoraAI 17
Natsume 18
huki 19
whuhuangj 20
liwei03 21
MandyJiang 22
boyifan 23
robinbg 24
frelam 25
eatcosmos 26
lmh447669785 27
gl 28
unicorn 29
ZhangY 30

+ 30
- 0
user_rank/user_rank_11 View File

@@ -0,0 +1,30 @@
fengqi 1
theh04 2
thomas-yanxin 3
trg2018 4
MandyJiang 5
Jack_Liu 6
LouisPeak 7
buhanyunfei 8
ZhangY 9
liuy 10
unicorn 11
jiayu_neu 12
rongannn 13
huolongshe 14
10TV 15
ZicongDu 16
liwei03 17
eatcosmos 18
Mihaw 19
kaierlong 20
Wan_ 21
frelam 22
19129213258 23
boyifan 24
violetweir 25
Scarlett_1900 26
snow- 27
zoulq 28
muxiaojue 29
wenzhang.liu 30

+ 30
- 0
user_rank/user_rank_12 View File

@@ -0,0 +1,30 @@
crayon 1
fengqi 2
theh04 3
Jack_Liu 4
trg2018 5
LouisPeak 6
10TV 7
skyous 8
liuy 9
ZhangY 10
thomas-yanxin 11
unicorn 12
rongannn 13
buhanyunfei 14
Wan_ 15
jiayu_neu 16
hanjr 17
caoyang 18
ZicongDu 19
Hannibal123 20
laich 21
frelam 22
dangwv 23
maguire 24
MandyJiang 25
muxiaojue 26
RobertFan 27
kcl 28
zoulq 29
shalalalala 30

+ 167
- 0
user_rank/user_rank_2 View File

@@ -0,0 +1,167 @@
wer158
10TV
theh04
zouap
wangzq
lihd
zxcvbnm.2
ouyuwei
NanSeng_G
lewis
ZJUTER0126
skywalk163
sunyaping
fangwei123456
xjxjxj
JeffDing
liaowsh
openihu
chenyifan01
jikuai
imyzx
hrfqgp80735
wqm
Copied
liuzx
cqnuo
zhoupzh
zeizei
wzh1517
ychao_1983
huxinxin
gaojt20
taoht
slyang
trg2018
liwenlong
Kingman
yaning
Chen
isleizhang
lll
tanglj
Guanbb3
heniu
15534081591
hexiao
tjulitianyi
Maigege
niuhe
xiaoyu_tong
kaierlong
wangj
denglei
yangxzh1
qsx
qihuan
bs221b
fuguidan
ywfan
Jwang
kaoyu
avadesian
yanzhi
Maigege1
andy_wen
wangjin
tabokie
lijunmao
MandyJiang
cyj
casper
xiaohe
wanjia
Jack_Liu
zk24
WindVChen
xfey
IK-PCL
mameng
superqing
fandd
xiaoguaishou
Maigege2
FeiSong
kingskymoon
w
hw666666666666
Lm_nvbhesit
Luoshunchong
orion111
linfj
wangjr
kjiang
Aurora169
lebron
kobe
196001725
EDVR2022
Redpara
gaowei262
3.14159
mathor
fijun
danling
jimmy1
duran
mayday1
GuoSong
thomas-yanxin
Rocksugar
Encore
linesite
Sqhttwl
nancy1
lch123
lisiyan
lisiting
ijunf
alifei
chenyuling
AnnieYang
zhangzipei123
pofucjia
easonyu
binqiangli
ximei
xuqiaozhi1998
zengxiaoyue
baikaiming
chenxiqian
suzikora
marriowang
fang123
jessica1
NinoNeumann
fringe
clearhanhui
2772739250
xiaojiyghhh
illusory028
plutonight
Yanqi-Chen
jhyg
laicheng_private
YangWeijiang
laplace
wjoin
liuyj_suda
hjl4am
shibing624
xuxinjie2
psl913619102832
linhaojia
openioctopus
hanjr
cqh
kchen
rose1sblue
junan
caoshm
pengfeng0801
wufan
WhiteFireFox
magic_liu
zhanglei
lizhuangzi
JohanOu

+ 169
- 0
user_rank/user_rank_3 View File

@@ -0,0 +1,169 @@
2772739250
zhoupzh
xiaochen
openihu
lewis
avadesian
liuzx
WindVChen
lijunmao
BarryLiu
zeizei
Luyee_
tanglj
zouap
isleizhang
theh04
wangj
kaierlong
seu_xw
hw666666666666
gaojt20
hrfqgp80735
miya
196001725
liwenlong
ichocolate
wangzq
peeta
tianyuan
yands
duran
huxinxin
trg2018
Luoshunchong
lihd
JeffDing
xiaohe
imyzx
10TV
xjxjxj
hanming
zxcvbnm.2
wer158
hexiao
Kingman
1194872850
ZJUTER0126
liuy
ouyuwei
fuguidan
tjulitianyi
Copied
ywfan
niuhe
heniu
cjj
xiaoyu_tong
CGY
GuoSong
denglei
Jack_Liu
bs221b
xfey
xiaomabufei
YangWeijiang
mathcoder
katago
illusory028
chenyifan01
liaowsh
lebron
magic_liu
13073477717
duyuhao1
wpf233
wangxi
Guanbb3
clsn
thomas-yanxin
fangwei123456
casper
This_50m
andy_wen
Rick.Chen
3.14159
wgl
JohanOu
jz
fisheryu
maguire
psl913619102832
cqnuo
zzh1
Zacyoung
jikuai
FeiSong
wmkai
wzh1517
JiaXin
lll
skywalk163
kelly_li
zk24
xiaoguaishou
Jewelll
ychao_1983
linfj
fakebit
gaowei262
wangjin
huawu
10
finder4alex
a7636820665
AnnieYang
kobe
alifei
lisiyan
xuqiaozhi1998
fang123
fijun
wjtest-3
jimmy1
easonyu
binqiangli
chenxiqian
yaning
baikaiming
nancy1
ijunf
danling
jessica1
chenyuling
mayday1
zengxiaoyue
a854756044
IK-PCL
EDVR2022
lisiting
suzikora
ximei
marriowang
Sqhttwl
rose1sblue
zhangzipei123
Cliff_
zdi_
kjiang
sunyaping
15534081591
pofucjia
Winterfell
msstudy
wqm
liusc
jd_liuxinchen
kaoyu
qsx
rouchuanzi
NanSeng_G
Aquamarine
duyuhao
Chen
FmYjx
laicheng_private
openioctopus
zhanglei
geoyee
pengfeng0801

+ 196
- 0
user_rank/user_rank_4 View File

@@ -0,0 +1,196 @@
theh04
avadesian
wqm
duran
kobe
curry
yangxzh1
hrfqgp80735
Kingman
magic_liu
1194872850
lebron
fakebit
2772739250
liaowsh
NanSeng_G
zeizei
xiaochen
liuzx
lewis
zhoupzh
WindVChen
tanglj
thomas-yanxin
linfj
chenyifan01
liwenlong
GuoSong
Hhh
JeffDing
wmkai
kaierlong
andy_wen
miya
zhangzipei123
baikaiming
openihu
YangWeijiang
denglei
lisiyan
jessica1
ychao_1983
lijunmao
zouap
jialingqu
xuqiaozhi1998
easonyu
ximei
zengxiaoyue
ijunf
suzikora
alpha_magic
gaojt20
yands
pofucjia
buhanyunfei
wangzq
skywalk163
cquyh
tjulitianyi
chenyuling
marriowang
mayday1
danling
jimmy1
JiaXin
yanzhi
huxinxin
wangj
hw666666666666
Luoshunchong
dyb
Joy_Wang
lhh753159
peeta
Jack_Liu
lll
binqiangli
nancy1
alifei
AnnieYang
chenxiqian
xaddwell
Tyra_jc
YourBearLine
liwei03
ouyuwei
wangjin
zxcvbnm.2
10TV
xjxjxj
wpf233
trg2018
Copied
xiaohe
hanming
zyf_ai
hexiao
niuhe
illusory028
heniu
caiwzh
wer158
liuhaoran14
HIT-Gogery
Guanbb3
lihd
OpenZAI_ZERO
fuguidan
wzh1517
bs221b
Rick.Chen
fijun
Luyee_
pengfeng0801
cqnuo
qihuan
scxw
casper
fang123
ArthurZhao
psl913619102832
zhangych02
fangwei123456
clsn
imyzx
3.14159
wangxi
hwk
ichocolate
qsx
pkunimj
CverZhao
temp422
isleizhang
liuyj_suda
196001725
xiaoyu_tong
luxinghe
genglin
zhanghongyi
10
JohanOu
lmh447669785
skyous
Chen
houysh
colorfulberry
xfey
deng
wufan
xiaomabufei
Open_Dataset
rouchuanzi
ywfan
rose1sblue
FeiSong
tianyuan
zhangy03
d294270681
Bingfeng.Zhang
AceTr
Mack189
masterxin
bill_ding
a854756044
JoshuaWen
taoht
lip01
asyncsys.zlz
zzh1
zk24
kingskymoon
lisiting
jikuai
xiaoguaishou
andy-wen
Jove
kongla
PCL-UnderwaterLab
CGY
tao_ning
0808_rua
peter273431
yejiqiu
shibing624
pointpillars
orion111
laicheng_private
openioctopus
superqing
suny
Jaqen
15534081591
rui
sirius1984

+ 63
- 0
user_rank/user_rank_5 View File

@@ -0,0 +1,63 @@
1030514181 1
thomas-yanxin 2
Tyra_jc 3
wqm 4
lebron 4
jiayu_neu 5
theh04 6
lance123123 7
xuyang 8
JeffDing 9
xuxing 10
dengjian 11
pengtaox 11
hrfqgp80735 12
LLdois 12
lmh2923575260 12
ChenGX 13
yehua 14
tjulitianyi 14
qiuliuxiang 15
huxinxin 15
Sunhy 15
Mack189 16
luxinghe 17
Robert_Fan 17
S321060013 17
hartzy 18
gzoftju 18
xinghe 19
Blacksuit163 19
ZhangY 20
fangwei123456 21
dengy02 21
zeming.zhao 21
zhangtianmingxp 22
liaowsh 22
zuoyu 22
AesthetiC631 23
luguanghao 23
zhangy03 24
Copied 24
wangjin 24
Zacyoung 24
NJUSTgzy 25
hkc 25
lijunmao 25
yangxzh1 26
chouxianyu 26
xiaoen 26
new_boy 27
isleizhang 27
maguire 27
zhangshi 27
Former 27
colorfulberry 28
liwenlong 28
Cliff_ 29
10TV 29
charlie-Ma 29
Pillow_ 30
lyt0923 30
Yanqi-Chen 30
slfan 30

+ 48
- 0
user_rank/user_rank_6 View File

@@ -0,0 +1,48 @@
jiayu_neu 1
thomas-yanxin 2
theh04 3
ChenGX 3
yangxzh1 4
kenan976431 5
MandyJiang 5
nancy1 6
denglei 7
imyzx 8
Tyra_jc 8
lebron 9
Huoxy 9
wqm 10
yangsc 10
lifanf 11
flyCatkins 12
yands 13
superqing 13
tjulitianyi 14
zxchen8830 14
haibojin001 15
Guanbb3 16
new_boy 16
lwj 17
lyb_neu 18
light_ever 18
zhangy03 19
wangh06 19
liusc 20
ZJUTER0126 20
zhangych02 21
qiuliuxiang 22
rose1sblue 22
huxinxin 23
zhangtianmingxp 23
unicorn 23
Mack189 24
10TV 24
dengy02 25
d294270681 26
luxinghe 26
ztm 27
rongannn 27
Ssunhy 28
ZhangY 29
wxd 30
Wh1isper 30

+ 33
- 0
user_rank/user_rank_7 View File

@@ -0,0 +1,33 @@
thomas-yanxin 1
jiayu_neu 2
ChenGX 3
lebron 4
MandyJiang 5
Tyra_jc 6
AlbertDarren 7
nancy1 8
huolongshe 9
imyzx 10
kingskymoon 11
JeffDing 12
theh04 12
tyx_neu 13
pengliang123 14
flyingbird 15
tjulitianyi 16
ArthurZhao 16
zrainj 17
huxinxin 18
Jack_Liu 19
yangsc 20
lance123123 21
zzy_neu 22
caida 23
qiuyiyi 24
hw666666666666 25
msstudy 25
Zacyoung 26
buhanyunfei 27
d294270681 28
YTT 29
supper 30

+ 30
- 0
user_rank/user_rank_8 View File

@@ -0,0 +1,30 @@
thomas-yanxin 1
AlbertDarren 2
jiayu_neu 3
1030514181 4
ChenGX 5
flyingbird 6
MandyJiang 7
lyb_neu 8
lebron 9
lvyufeng 10
yangxzh1 11
JeffDing 12
huxinxin 13
lijunmao 14
denglei 15
xuange5 16
kaierlong 17
lance123123 18
catgod 19
yangsc 20
xuyang 21
ArthurZhao 22
zxchen8830 23
flyCatkins 24
Adeline424 25
taoht 26
zhangy03 27
wangh06 28
superqing 29
huolongshe 30

+ 30
- 0
user_rank/user_rank_9 View File

@@ -0,0 +1,30 @@
theh04 1
Jack_Liu 2
jiayu_neu 3
liuy 4
trg2018 5
1785968235 6
thomas-yanxin 7
LouisPeak 8
gdfh 9
eatcosmos 10
buhanyunfei 11
10TV 12
JeffDing 13
ZicongDu 14
a775929656a 15
lyb_neu 16
linfj 17
zeweieryuan 18
tyx_neu 19
skywalk163 20
IHFYF 21
maguire 22
unicorn 23
Encore 24
rongannn 25
hartzy 26
Elbert_yang 27
tengxiao 28
zyn 29
weixi 30

Loading…
Cancel
Save